Šta nudimo

Na osnovu Vaših potreba, programi koje nudimo mogu biti usmerene na grupu odnosno tim ili pojedinca. Kod grupa, to mogu biti svi članovi tima, određeni članovi tima, menadžeri određenog nivoa upravljanja. Jedinstvenost našeg pristupa je orijentisana i ka pojedincu. To znači da se programi prilagođavaju pojedincu koji je vlasnik ili na određenoj menadžerskoj poziciji u kompaniji.

NAŠE USLUGE

Upravljanje ljudskim resursima

Stvaranje i upravljanje timovima

Organizaciono ponašanje i liderstvo

Sprečavanje i monitoring konflikata

Poslovno pregovaranje

Stradec hotel management

Merenje performansi

Upravljanje vrednošću za vlasnike

Izbornik